Sinterklaas in Castricum wordt mogelijk gemaakt door de stichting "Op de hoge daken".
De stichting is een ANBI en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54762901

Ons rekeningnr. is IBAN: NL37RABO 0134.939.581

Stichting "Op de hoge daken"
Narcissenveld 17
1901 LH Castricum

 Doelstelling:  De jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas in Castricum te waarborgen
 Beleidsplan:  Sponsorgelden en vrijwilligers voor de intocht te werven. Met de verworven gelden en vrijwilligers de  intocht van Sint Nicolaas in Castricum te organiseren.

 

 Bestuursleden:      M. Jobse   Voorzitter
   F. Bangma  Secretaris
   G. Schoorl  Penningmeester
   P. Lambert      Lid

 Beloningsbeleid: De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde activiteiten.