Stichting op de hoge daken

Sinterklaas in Castricum wordt mogelijk gemaakt door de stichting “Op de hoge daken”.
De stichting is een ANBI en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54762901 RSIN: 8514.30.855

Ons rekeningnr. is IBAN: NL37RABO 0134.939.581

Stichting “Op de hoge daken”
Narcissenveld 17
1901 LH Castricum

 Doelstelling: De jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas in Castricum te waarborgen
 Beleidsplan: Sponsorgelden en vrijwilligers voor de intocht te werven. Met de verworven gelden en vrijwilligers de  intocht van Sint Nicolaas in Castricum te organiseren.
 Bestuursleden:     M. Jobse  Voorzitter
  F. Bangma Secretaris
  G. Schoorl Penningmeester
  P. Lambert     Lid

 Beloningsbeleid: De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde activiteiten.

 Stichting “Op de hoge daken” heeft een ANBI-status.
Hieronder vindt u de jaarrekeningen en jaarverslagen over de afgelopen jaren: